HAUKKU PELASTAA! 

Saimaan Pelastuskoirat ry

Sapeko on vuonna 2008 perustettu Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan alueella toimiva, ainoastaan pelastuskoiratoimintaan suuntautunut yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on kouluttaa koiria ja niiden ohjaajia toimimaan etsintä- ja pelastustehtävissä viranomaisten apuna.

Kuulumme Suomen Pelastuskoiraliiton alaisuuteen ainoana yhdistyksenä Lappeenrannassa. 

Yhdistys tarjoaa koulutusta koirien ohjaajille Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) antamien ohjeistusten mukaan sekä kannustaa jäseniään osallistumaan myös Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa), SPeKL:n sekä sen jäsenyhdistysten tarjoamiin koulutuksiin sekä yhteisharjoituksiin.

Olemme osa Vapaaehtoista Pelastuspalvelua ja kuulumme Vapepan Lappeenrannan paikallistoimikuntaan.

Yhdistyksessämme koirien koulutus perustuu positiiviseen vahvistamiseen koiria kunnioittaen ja kannustaen.

Pelastuskoiraliiton päätoimintaperiaatteita ovat humanitaarinen toiminta ja vapaaehtoisuus sekä suuntautuminen todelliseen työskentelyyn. SPeKL ei harjoita kilpailutoimintaa. 

Pelastuskoiratoiminnan ei katsota olevan pelkästään koiraharrastuslaji muiden joukossa vaan se tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen pelastustehtävissä. Pelastuskoiratoiminta on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta korvausta.