Tietoa toiminnastamme

Tätä me teemme

Toiminta

Pelastuskoiratoiminta vaatii paljon työtä ja aikaa. Tavoitteena yhdistyksellämme on, että jäsenet kouluttautuvat ja kouluttavat koiriaan säännöllisesti Suomen Pelastuskoiraliiton laatimien ohjeiden mukaisesti sekä käyvät pelastuskoirakokeissa. Lopullisena päämääränä on työskentely Vapepan hälytysryhmissä.

Koulutamme koiria sekä haku- että jälkityöskentelyyn. Hakukoira etsii ilmavainuisesti seuraten ilman mukana kulkeutuvaa ihmisen hajua. Jälkikoira puolestaan etsii maavainuisesti seuraten ihmisestä maahan jäänyttä hajujälkeä.

Koska etsintätyö on yhteistyötä, on koiran etsintätaitojen kehittämisen ohella myös ohjaajan kouluttautuminen tärkeää. Ohjaajan tulee oppia suunnittelemaan, kuinka etsittävä alue käydään läpi tehokkaasti tuulen suunta, maaston vaihtelut ym. olosuhteet huomioiden.  

Ohjaajan on myös kyettävä toimimaan koirapartion suunnistajana. Tämän vuoksi harjoittelun tärkeänä osana ovat suunnistuksen ja karttatyöskentelyn harjoittelu. Lisäksi etsinnöissä tarvitaan viestiliikennetaitoja sekä ajantasalla olevia ensiaputaitoja. Toivomme jokaisen jäsenemme tähtäävän ennemmin tai myöhemmin hälytysryhmän jäseneksi.

Huomioithan, että hälytysryhmässä toimiminen ei edellytä koiran mukana oloa Vapepan etsintätehtävissä. Meistä moni on ollut ensin pitkään hälytysryhmässä mukana ilman koiraa.   

VIRTA tarkoittaa viranomaistarkastusta, jossa koirakko osoittaa erikseen järjestetyssä tarkastustilaisuudessa kykynsä toimia etsintätilanteessa.  

Harjoitukset

Harjoittelemme pienryhmissä viikoittain, läpi vuoden. Harjoituksia on valoisassa ja pimeässä, niin metsässä kuin taajamassakin. 

Lajeina harjoittelemme hakua ja jälkeä sekä lisäksi kesällä raunioilla ja talvella rakennusetsintää. Käytössämme on monipuoliset maastoalueet eri puolilla Lappeenrantaa, yli 250 ha. 

Kiitokset maan- ja rakennusten omistajille tästä mahdollisuudesta!

Koulutuspolku

Toimintaamme tullaan mukaan tulokaskurssin kautta. 

Tulokaskurssin jälkeen voit osallistua yhdistyksen harjoituksiin ja koulutuksiin sekä hakeutua pelastuskoiraleireille ym. Pyrimme järjestämään tulokkaille alusta asti tuutoreita, jotka opastavat seuramme toimintaan ja joilta voi kysyä apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Harjoittelun tueksi yhdistyksemme tarjoaa niin ulkopuolisten kouluttajien vetämiä lajikoulutuksia, kuin oman yhdistyksen jäsenten vetämiä teematreenejä. Tuemme ja autamme kaikkia jäseniä parhaan kykymme mukaan, mikäli jossain koulutusvaiheessa tulee haasteita eteen. Jokainen koirakko etenee omalla vauhdillaan ja tasollaan. 

Ohjaajat kouluttautuvat Vapepan koulutuksissa oppiakseen kuinka etsinnöissä toimitaan. Hälytysryhmäläisillä on oltava voimassa olevat EA-kortit muun kouluttautumisen lisäksi.

Koirien kanssa edetään kohti pelastuskoirakokeita ja lopulta, mikäli koirakon taidot ja kyvyt riittävät, on lopullinen tavoite tulla ns. VIRTA-koirakoksi, jolloin myös koiran saa ottaa hälytykselle mukaan.